Jdi na obsah Jdi na menu

Výživa Králíků - Správný okus

19. 10. 2022

Babské rady – Králík – Okus, aneb jak podpořit zdravý chrup králíka

 

Chrup králíků je o něco složitější, než si mnoho z nás myslí. Zuby králíků rostou po celý život a zdaleka to nejsou jen „hlodáky“, které běžně vidíme. K rozmělňování krmiva používá králík hlavně stoličky, kterých je na každé straně. Vzhledem k tomu, že je nemůžeme běžně vidět, je pro majitele velmi obtížné zjistit, že dochází k jejich přerůstání. Hlavně v případech, kdy se ještě neobjevily další klinické příznaky.

 

Jak je všeobecně známo, zuby králíků rostou po celý život. Aby nedocházelo k jejich přerůstání, musí se dostatečně obrušovat. Horní a spodní čelisti jsou utvářeny tak, aby zuby v nich zasazené směřovaly přesně proti sobě a při přežvykování se mohly rovnoměrně o sebe třít. K tomu nedochází, když se změní pozice zubů v čelistech při nepravidelném skusu nebo při nedostačujících či abnormálních žvýkacích pohybech. Změny pozice zubů, nebo deformity čelisti mohou být způsobené vrozenou vadou (např. zlomeninou, nádorem, infekcí čelisti či onemocněním). Tyto příčiny bohužel většinou nedokážeme ovlivnit. Naštěstí se nevyskytují tak často. To, co však dokážeme ovlivnit, je adekvátní dieta.

 

Adekvátní dieta je právě ten důvod, proč nemá divoce žijící králík potíže s přerůstáním zubů. Zabezpečuje dostatečné opotřebení zubů, a tím zabraňuje jejich přerůstání. Ve volné přírodě je jídelníček králíků relativně jednoduchý. Skládá se hlavně z trav, bylin a stébel, které obsahují vysoké procento vlákniny, a ta se musí v dutině ústní po dlouhou dobu rozmělňovat. Zpracováváním této potravy stráví králík podstatnou část dne a je nucen používat ty správné žvýkací pohyby, při kterých se čelisti oproti sobě pohybují i do stran. Tím je zabezpečeno pravidelné a dostatečné obroušení zubů.

 

Doplňková krmiva domácího králíka jsou energeticky výhodnější (zrní, pelety, zelenina) a jsou rozkousané relativně rychle, přičemž čelisti se při jejich zpracování oproti sobě pohybují jen ve vertikálním směru. Toto krmení je hodně syté a králík už po jeho pozření nemá potřebu dalšího příjmu potravy. Zuby se tím dostatečně neobrušují, přerůstají, a vytváří se na nich špičky a háčky, které zraňují jazyk a sliznici dutiny ústní. Dále může docházet k přerůstání zubů nejen ve směru korunek, ale i kořenů, tedy směrem do kosti čelisti. To může vést k zánětu kosti a vytváření čelistních abscesů. Tyto procesy jsou samozřejmě bolestivé a králík si pak opět vybírá jen lehce rozkousatelnou potravu, což vede k dalšímu přerůstání zubů.

Proto, abychom výše uvedené problémy v co největší míře eliminovali je doporučeno chovným zvířatům v přiměřené míře předkládat kvalitní okus, nejlépe ve formě přirozené formy, kterou je kůra volně se vyskytujících dřevin. Mimo vlastní potřebu kontinuálního obrušování zubů, je okusem pečlivě vybraných dřevin zabezpečen i přísun nezbytných výživových látek. V kůře čerstvých i sušených větvích různých stromů a keřů se nachází mnoho minerálních látek a sekundárních rostlinných látek, které králíčci potřebují k tomu, aby byli ve zdravé kondici. Králíci se dokáží hlodáním větví zabývat hodiny a to je to oč tu běží. Ohlodávání kůry si masírují dásně, které se tak dobře prokrvují. Látky obsažené v kůře přitom mají na chrup králíků podobný účinek jako zubní pasta u lidí, což vede ke zdravým dásním a správnému růstu zubů. Hlodání větví je nejúčinnější prostředek na obroušování předních zubů, které králíkovi rostou po celý život (přední zuby-řezáky rostou rychlostí 3-4mm/týden, zadní zuby-stoličky, které se nejlépe obrušují žvýkáním sena, rostou rychlostí 3-4mm/měsíc). 


Ačkoliv už naši předkové používali jako doplněk pro “obrušování” zubu králíků suchého chleba, není tato metoda z pohledu současných poznatků rozhodně doporučována. Jeho složení rozhodně není vhodné, dále je u podávání chleba velmi důležité jeho skladování do doby přeložení králíkům ke konzumaci. Chléb je totiž díky svému složená velmi náchylný k uchycení různých typů plísní, které mají velmi negativní dopad na choulostiví trávící trakt králíka.

Je nutno podotknout, že pokud má králík zuby a čelist správně rostlé a nenese si v genech žádnou genetickou vadu, tak mu zuby velice pravděpodobně přerůstat nebudou, protože správně postavené zuby se obrušují i bez pomůcek. Pokud je postavení zubů špatné např. v důsledku genetické vady, pak nám bohužel nepomůže ani správný okus. Následně je možné králíkům zuby nechat odborně zborousit u veterinárního dokotora nebo králík z chovu raději vyřadit.

 

Dřeviny vhodné, resp. přípustné:

(zdroj: www.kralici.cz)

okus---ano.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dřeviny nevhodné, nepřípustné resp. jedovaté:

(zdroj: www.kralici.cz)

okus---ne.png