A Propagační výstava drobného zvířectva ZO ČSCH Horní Bříza 2022